O co chodzi? PDF Drukuj Email

Podam Ci kilka niezb?dnych informacji, ktre pozwol? Ci odnale?? si? w Pryzmacie.

Po pierwsze: gra jest skierowana do m?odzie?y ucz?cej si? w szko?ach ponadgimnazjalnych
(liceum, technikum, zasadnicze szko?y zawodowe) naszego miasta czyli P?ocka.

Po drugie: bior? w niej udzia? grupy 3 lub 4 osobowe (tak zwane patrole), mog? by? to
przyjaciele z r?nych szk? skupione w jednym patrolu (uwaga: tegoroczni maturzy?ci
nie mog? bra? w niej udzia?u poniewa? nagroda za zwyci?stwo b?dzie realizowana podczas
trwania matur.

Po trzecie:
Gra Pryzmat zostanie przeprowadzona w trzech etapach zamkni?tych w
konkretnych ramach czasowych. Przekroczenie granic czasowych eliminuje patrol z dalszej
gry.

 

Losowy cytacik

Mi?o??, ktra jest gotowa nawet odda? ?ycie, nie zginie.