O co chodzi? PDF Drukuj Email

Podam Ci kilka niezb?dnych informacji, ktre pozwol? Ci odnale?? si? w Pryzmacie.

Po pierwsze: gra jest skierowana do m?odzie?y ucz?cej si? w szko?ach ponadgimnazjalnych
(liceum, technikum, zasadnicze szko?y zawodowe) naszego miasta czyli P?ocka.

Po drugie: bior? w niej udzia? grupy 3 lub 4 osobowe (tak zwane patrole), mog? by? to
przyjaciele z r?nych szk? skupione w jednym patrolu (uwaga: tegoroczni maturzy?ci
nie mog? bra? w niej udzia?u poniewa? nagroda za zwyci?stwo b?dzie realizowana podczas
trwania matur.

Po trzecie:
Gra Pryzmat zostanie przeprowadzona w trzech etapach zamkni?tych w
konkretnych ramach czasowych. Przekroczenie granic czasowych eliminuje patrol z dalszej
gry.

 

Losowy cytacik

Niech nasza droga b?dzie wsplna. Niech nasza modlitwa b?dzie pokorna. Niech nasza mi?o?? b?dzie pot??na. Niech nasza nadzieja b?dzie wi?ksza od wszystkiego, co si? tej nadziei mo?e sprzeciwia?.